Stichting Care for Kim

Op een zomerse dag in 2013 wordt het 14 jarige meisje Kim geschept door een auto. Ze wordt in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht waar ze het ongeval ternauwernood overleeft. De uiteindelijke diagnose is hartverscheurend en keihard: Kim heeft zwaar hersenletsel en ligt in coma.
 
Het menselijk lichaam is geen geheim meer voor de wetenschap. We weten veel,  maar het menselijk brein, en het begrip ‘coma’  is een gebied waar specialisten zich nog maar op het topje van de ijsberg bevinden. Anders dan bij verwondingen aan de rest van het lichaam, worden hersencellen niet vervangen. De ernst en locatie van het letsel is bepalend voor het niet of minder functioneren van bepaalde lichaamsfuncties. Geen mens is hetzelfde en dit geldt ook voor het verloop van herstel. Hersenen zijn zeer complex, beschadigde cellen zullen niet meer of minder functioneren. Wel worden er zo mogelijk nieuwe verbindingen met andere, niet of minder beschadigde cellen gemaakt. Hierin is het van wezenlijk belang dat de hersenen gestimuleerd worden. Gespecialiseerde therapie is daarom noodzakelijk en de enige kans op herstel.
 
In Tilburg is een revalidatiecentrum waar men specifieke therapieën biedt aan kinderen onder de 25 jaar in comateuze toestand met als doel de terugkeer van het bewustzijn. Hier wordt het verschil duidelijk tussen coma en de overgangsfasen naar bewustzijn.  Deze therapieën zijn gebonden aan een periode van maximaal 14 weken.
Kim moet deze  therapieën noodgedwongen na ruim 11 weken onderbreken door medische complicaties en zij gaat, inmiddels in een laag bewuste toestand,  terug naar het ziekenhuis. Daarna dient er gezocht te worden naar verdere behandeling en de mogelijkheden op gebied van wonen.
Hulp van instanties is er wel, maar geven voor de familie een extra ballast in deze wirwar en vaak bureaucratische rompslomp en onduidelijkheden. Vergoedingen m.b.t. zorg en behandelingen zijn ontoereikend of worden niet of slechts deels vergoed door de zorg verzekeraars.
De familie van Kim is vastbesloten om Kim thuis de zorg aan te bieden die zij nodig heeft, samen met professionele hulpverlening. Thuis is waar een kind van 14 jaar hoort te zijn. Om dit te realiseren wordt er aan het huis een slaapkamer en badkamer gebouwd, met alle voorzieningen en hulpmiddelen die nodig zijn om Kim 24/7 zorg te kunnen bieden. 
 
Als je als ouders te horen krijgt dat je dochter zwaar hersenletsel heeft opgelopen en nooit meer het meisje wordt van voor het ongeluk, stort je wereld in. Er is een leven voor- en het  vechten voor een leven na..
Naar aanleiding van het verhaal van Kim is een Stichting opgericht: “Care4Kim”. De Stichting heeft als doel: mogelijkheden creëren voor het financieren van kosten welke behandeling, therapieën, verzorging, huisvesting en vervoer met zich meebrengen welke niet worden vergoed door zorgverzekeraar, instantie of wettelijk geregelde vergoedingen.
In de eerste plaats voor Kim, maar “Care4Kim” kijkt ook verder en steunt in de toekomst graag andere kinderen en gezinnen die geconfronteerd worden met NAH.
 
Care for Kim is een prachtig initiatief, met Kim als leidraad in de hoop op beter.